За нас

Кои сме ние?

Ние сме Консултантска организация, чиято основна цел е да подкрепя бизнес организациите при внедряването на ефикасни и ефективни системи за управление и да предоставя решения, базирани на риска, за подобряване на процесите, постигане на цели и намаляване на нежеланите загуби и последствия по отношение „Общия регламент за защита на личните данни“ на Европейския съюз (EU General Data Protection Regulation – GDPR). Организацията има доказана компетентност в разработването, прилагането, оценката и подготовката в съответствие с GDPR. Имаме повече от 10 години опит в областта на ИТ сигурността, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагане на адекватни мерки за защита на поверителността, достъпността и целостта на информацията, с която всички работим.

Защо да изберете нас?

Като организация с дългогодишен опит, ИС Консулт Сървис ЕООД може да предложи на своите клиенти висококвалифицирани консултантски услуги. Опитът на нашите консултантите гарантира успешното завършване на проектите и спазването на новосъздадения регламент за GDPR. През последните две години консултантите от компанията осъществиха множество проекти, свързани с разработването и прилагането на политики и процедури за спазване на неприкосновеността на личните данни и спазването на новоприетия регламент на Европейския съюз за защита на личните данни. Всички проекти бяха завършени в срок и в съответствие с регламента, като бизнес организациите оцениха високо нашето съвместно сътрудничество.

Пълно съответствие

След първоначалният одит, на базата на изготвеният доклад на несъответствията, се продължава с реалната консултантска дейност по привеждане на Вашата фирма в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

Защита на личните данни

Предимствата на "ИС Консулт Сървис ЕООД" на тема "Защита на личните данни" GDPR са:

Качество

Осигуряване на консултантски услуги по сигурността с много високо качество на изпълнение.

Консултации

Наличие на висококвалифицирани консултанти и одитори с практически опит в разработването, прилагането и измерването на съответствието на регламента за GDPR.

Опит

Изминал опит в прилагането на Закона за защита на личните данни на ЕС, който беше заменен от Регламент 2016/679 за общата защита на данните (GDPR), написан през месец май 2016 г. и в сила от 25 май 2018 г.

Информация

Предоставяне на адекватна, точна и ясна информация на клиента.

Ескпертни съвети

Осигуряване на експертни съвети въз основа на настоящите изисквания и анализи на съотношението разходи / ползи. (cost/benefit analysis)

Гаранция

Гарантираме поверителността и сигурността при обработката на информацията и документите на клиента. (официално споразумение за неразкриване на информация (Non-disclosure agreement (NDA))

Обратна връзка

Отчитане на обратна връзка от клиента и предприемане на навременни действия.

Професионализъм

Липса на конфликтна среда - нашите консултанти са професионалисти, с отлични комуникативни умения, обективна преценка и гъвкавост в управлението на проекта и екипа от страна на клиента.

Стандарт

Съответствие с всички приложими изисквания - стандарти, правни и договорни изисквания на клиенти с трети страни.

Имате ли нужда от персонализирана оферта за GDPR в рамките разумен срок? Свържете с нас