Основни стъпки за създаване на защитна позиция по GDPR

  • категории: GDPR,

Пътят към спазването на GDPR започва от разбирането на Вашите задължения и изисквания спрямо текущото състояние на организацията Ви.

Информацията за източника на лични данни е отправна точка на всяка добра защитна позиция. Автоматизирането на мониторинга на съществените събития от изходните системи Ви позволява да проверите ефективността на Вашата поверителност по подразбиране.

Създаването на защитна позиция - такава, в която организациите могат бързо, лесно и окончателно да демонстрират на регулаторите, че правят разумни усилия, за да се съобразят, е както разумно, така и вече необходимо, тъй като това са изискванията заложени в новите стандарти относно защитата на личните данни.

Макар, че такава стратегия няма да покрие напълно опасността от глоби, тя ще помогне на организациите да докажат, че процедурите по GDPR са основани на стабилни принципи за защита на личните данни в корелация със съответните бизнес принципи.

Дори когато първоначална програма GDPR предвижда еднократно решение или дейност за постигане на съответствие и комфорт то последващите стъпки ще изискват въвеждането на повторяем, измерим и контролиран процес, чрез който практикуващите DPO и предприятията могат да демонстрират разумно и текущо управление и контрол.

Основни стъпки за създаване на защитна позиция:

  1. Установяване на стратегията, контролите и процедурите по GDPR.
  2. Осигуряване на изпълнителни препоръки и ангажиране на екипи с различни функции, включително IT, правни, операционни и бизнес линии.
  3. Уверете се, че действията на екипът ангажиран с контрола по спазването на правилата, са базирани на еднакви бизнес принципи спрямо Вашата организация.
  4. Възползвайте се от решения, които автоматизират мониторинга, работния процес и сигналите.
  5. Използвайте непрекъснатото наблюдение като надежден начин за разбиране в реално време на поведението на спазване.
  6. Бъдете готови да превърнете данните директно в смислени отчети за вътрешни и външни компоненти.
  7. Хармонизирайте управление на личните данни с други задължения и възможности.
  8. Създайте цикъл за непрекъснато усъвършенстване, за да актуализирате редовно усилията на организацията за спазване и да помогнете за разработването на стандарти в индустрията.

GDPR диктува необичайна промяна в практиките за защита на данните. Тъй като организациите се стремят да създават модерни стандарти, в даден момент натрупаното знание ще доведе до извличането на поуки.

Технологията ще помогне на организациите да работят по-интелигентно, като същевременно разработват бързодостъпна защитна рамка. Интелигентните, автоматизирани решения за работни потоци ще премахнат несигурността и ще заменят сложността в съответствие с GDPR.

Ако имате нужда от Одит, Оценка на въздействието на трансфера на данниКонсултация или Обучение  по отношение на Регламента за защита на личните данни / GDPR, моля свържете се с нас за да Ви предложим персонализирано решение.