Консултации

Пълен набор от висококачествени GDPR консултантски услуги

GDPR променя начина, по който личните данни се събират, споделят и използват в световен мащаб. За да гарантират спазването на GDPR, организациите ще трябва да направят промени в политиките, процесите и договорите, както и в техническите и организационните си мерки. В някои случаи тези промени могат да бъдат сложни и значими.

Нашите консултантски услуги представляват директни насоки и препоръки за справяне и привеждане на Вашата организация в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни. Ние ще вземем под внимание всички специфики на Вашата организация и ще изготвим препоръки по начин удобен и съвместим с мисията и политиките на фирмата Ви. Докато Одита за съответствие ще Ви покаже разликите спрямо GDPR, то консултирането ще Ви даде реални насоки и ще очертае рамката за внедряване му във Вашата организация.

Консултация по специфични въпроси, свързани с GDPR

Имате конкретен GDPR въпрос, свързан с ИТ и / или информационна сигурност и / или налага правен съвет. Моля, адресирайте въпроса си и ние ще Ви предоставим конкретен отговор в разумен срок.