Ежегодни фирмени семинари

Семинар на тема GDPR

Водещи принципи на Семинара по GDPR

От съществено значение е да знаете как GDPR ще засегне Вашата компания - какви мерки трябва да предприемете, за да се гарантира спазването на Регламента и да се минимализира риска от налагане на предвидените санкции.

По време на нашите Семинари ще Ви информираме за най-важното, което трябва да знаете. Участниците в нашият семинар ще получат теоретични и практически знания за изискванията на GDPR и как да отговарят на тях.

Добрата практика описана в регламента е да се провеждат ежегодни семинари и/или обучения на всички служители с цел потвърждаване на текущите знания и подобряване на осведомителността на фирмата спрямо законите за защита на личните данни. Ще бъдат обсъдени новости свързани с регламента и разясняване на неясноти спрямо текущите фирмени практики. Крайната цел на ежегодните семинари е да се подобри фирменото знание спрямо регламента за защита на личните данни и да се избегнат последващи усложнения и глоби при обработката на такива данни.

Продължителност на семинара

Продължителността на ежегодните фирмени семинари зависи от Вашите предпочитания, като добрата практика на подобен тип събития е 4 часа. Семинарът е предназначен за: Мениджъри; специалисти по информационни технологии; служители по сигурността на информацията; служители за защита на личните данни; адвокати; администратори на лични данни; Човешки ресурси (HR); Маркетинг; Служители на обслужването на клиенти тип кол центрове; Всеки, който се интересува от защитата на личните данни.

Цена за Семинара

Цената се формира в зависимост от аудиторията, фирмените предпочитания, засегнатата конкретна тема и продължителността на семинара.