обучение

Обучение на тема GDPR

Водещи принципи за обучение по GDPR

Висококачествени материали

GDPR курсът се провежда с висококачествени материали за обучение - презентации, визуални материали, примерни модели, полезни извадки от законодателството и др.

Европейско качество

Качеството на курса GDPR е на европейско ниво - материалите се осигуряват от специалисти с дългогодишен опит в публичния и частния сектор, занимаващи се с по европейско право и информационна сигурност.

Интуитивен подход

Курсът по GDPR използва подход, ориентиран към конкретни резултати – решават се практически задачи, казуси, ролеви игри, провеждат се дискусии и се споделят добри практики.

Модули на обучение

Курсът може да включва и обучението на упълномощен служител за защитата на личните данни (Data Privacy officer –DPO) за (GDPR) включва - Модул Правни аспекти на GDPR, Модулни технически аспекти на GDPR, Модул организационни аспекти на GDPR.

На тези, които са преминали обучението, се издава сертификат.

Продължителност на обучението: 2 дни по 8 часа на ден.

Обучението е предназначено за: Мениджъри; служители за защита на личните данни; специалисти по информационни технологии; служители по сигурността на информацията

За участие, допълнителна информация и уточняване на цената моля свържете се с нас

Пакети Обучения

Персонален

 • един човек
 • 2 дни
 • 8 часа на ден

Фирма 2

 • двама човека
 • 2 дни
 • 8 часа на ден

Фирма 3

 • трима човека
 • 2 дни
 • 8 часа на ден

Фирма 5+

 • повече от 5 човека
 • 2 дни
 • 8 часа на ден