За нас

Кои сме ние?

Ние сме консултантска организация, чиято основна цел е да подкрепя бизнес организациите при вземането на решения, внедряването на ефикасни и ефективни системи за управление и да предоставя решения, базирани на риска, за подобряване на процесите, постигане на цели и намаляване на нежеланите загуби и последствия по отношение на „Общия регламент за защита на личните данни“ на Европейския съюз (EU General Data Protection Regulation – GDPR), СУИС (Система за управление на информационната сигурност - ISMS) ISO27001 , и информационната сигурност. Организацията има доказана компетентност в разработването, прилагането, оценката и подготовката в съответствие с GDPR, ISO27001 и информационната сигурност . Имаме повече от 10 години опит в областта на ИТ сигурността, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагане на адекватни мерки за защита на поверителността, достъпността и целостта на информацията, с която всички работим.

Защо да изберете нас?

Като организация с дългогодишен опит, ИС Консулт Сървис ЕООД може да предложи на своите клиенти висококвалифицирани консултантски услуги. Опитът на нашите консултанти гарантира успешното завършване на проектите и спазването на регулаторните изисквания за GDPR, както и одитният стандарт по информационна сигурност ISO27001. През последните три години консултантите от компанията осъществиха множество проекти, свързани с разработването и прилагането на политики и процедури за спазване на неприкосновеността и защитата както на личните данни така и на информационните активи на много компании. Всички проекти бяха завършени в срок и в съответствие с регламентите като GDPR и одитният стандарт ISO27001. Поради тези факти бизнес организациите оцениха високо нашето съвместно сътрудничество.

Пълно съответствие

След първоначалният одит, на базата на изготвеният доклад на несъответствията се продължава с реалната консултантска дейност по привеждане на Вашата фирма в съответствие с Регламента за защита на личните данни GDPR или СУИС (Система за управление на информационната сигурност - ISMS) ISO27001.

Информационна сигурност

Предимствата на "ИС Консулт Сървис ЕООД" на теми като "Защита на личните данни" GDPR, СУИС (Система за управление на информационната сигурност - ISMS) ISO27001 и консултации по информационна сигурност са:

Качество

Осигуряване на консултантски услуги по информационната сигурността, съответствието и взаимовръзката с различни регулаторни норми с много високо качество на изпълнение.

Консултации

Наличие на висококвалифицирани консултанти и одитори с практически опит в разработването, прилагането и измерването на метрики за съответствие спрямо контролите на регламента GDPR, както и одитният стандарт по информационна сигурност ISO27001.

Опит

Дългосрочен опит в прилагането на контроли за защита на личните данни в ЕС, защита на информационните активи и прилагането на риск базиран подход при бъдещи решения са в основата на нашата методология.

Информация

Стремежът за предоставяне на адекватна, точна, коректна и ясна информация на клиента за състоянието на неговата изградена инфраструктура е ключов фактор в нашата работа.

Експертни съвети

Осигуряване на експертни съвети въз основа на настоящите изисквания и анализи на съотношението разходи / ползи (cost/benefit analysis), както и възвръщаемост на инвестициите (return of investments)

Гаранция

Официално споразумение за не разкриване на информацията (Non-disclosure agreement (NDA)) е ключов фактор за гарантиране на поверителността и сигурността при обработка на информация и документи от нашите клиенти.

Обратна връзка

Отчитане на обратна връзка от клиента и предприемане на навременни действия в съответствие с бизнес изискванията.

Професионализъм

Липса на конфликтна среда - нашите консултанти са професионалисти, с отлични комуникативни умения, обективна преценка и гъвкавост в управлението на проекта и екипа от страна на клиента.

Стандарт

Преглеждане за съответствие с всички приложими изисквания, стандарти, правни и договорни изисквания на клиенти с директно партньори и трети страни.

Имате ли нужда от персонализирана оферта за GDPR, ISO27001 или консултация по информационна сигурност в рамките разумен срок? Свържете се с нас