За нас

Кои сме ние?

"ИС Консулт Сървис" е консултантска организация, чиято основна цел е да подкрепя бизнес организациите при внедряването на ефикасни и ефективни системи за управление на информационната сигурност, да им предоставя решения, базирани на риска, за подобряване на процесите, постигане на целите и намаляване на нежеланите загуби и последствия от заплахи и уязвимости.

Наясно сме, че поддържането на съответствие с най-новите разпоредби и стандарти за сигурност може да бъде трудна задача, поради което се фокусираме върху предоставянето на базирани на риска решения за организации от всякакъв размер и бранш.

"ИС Консулт Сървис" има доказана компетентност в разработването, прилагането, оценката и подготовката на съответствие с Европейските регламенти в областта на информационната сигурност и поверителността, ISO/IEC стандартизация и информационната сигурност. Предлагаме повече от 20 години опит в областта на ИТ сигурността, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагане на адекватни мерки за защита на поверителността, достъпността и целостта на информацията, с която всички работим.

Ние вярваме, че съвършенството не е еднократно постижение, а по-скоро навик, който може да се развие чрез непрекъснато усъвършенстване. Мисията ни е да споделяме нашите знания, иновации и най-добри практики с хора и организации по целия свят, за да им помогнем да постигнат съвършената информационна сигурност всеки ден.

Защо да изберете нас?

Вярваме, че всеки бизнес е изправен пред уникални предизвикателства, когато става въпрос за информационна сигурност и защита на данните. Ние предлагаме набор от услуги като обучения, сертифициране, консултантски и одиторски услуги, и софтуерни решения, които помагат на организациите да подобрят представянето си във всички области на информационната сигурност. Подкрепата, която осигуряваме подобрява ефективността и допринася за устойчиво развитие. Екипите ни работят в тясно сътрудничество с клиентите, за да идентифицират потенциалните рискове и да разработят цялостни стратегии за тяхното ефективно смекчаване.

В "ИС Консулт Сървис" вярваме, че съвършенството не е еднократно постижение, а по-скоро навик, който може да се развие чрез непрекъснато усъвършенстване. Мисията ни е да споделяме нашите знания, иновации и най-добри практики с хора и организации по целия свят, за да им помогнем да постигнат съвършената информационна сигурност всеки ден.

Познаването на регулаторните и одитни изисквания ни позволява да постигнем съответствие с всички стандарти, изисквания и очаквания на трети страни. Екипът ни притежава някой от най-разпространените и разпознаваеми сертификати в сферата на информационната сигурност:

  • Certified Information Systems Auditor (CISA);
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
  • ISO27001:2022 Lead Auditor;
  • ISO 27001:2013 Internal Auditor;
  • ISO9001 Internal Auditor;
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL);

Решения от следващо поколение за днешните предизвикателства

Гарантирането на сигурността на вашия бизнес е от съществено значение в днешния свят. От пробиви на данни до кибератаки, има множество заплахи, които могат да компрометират поверителната информация и чувствителните данни на вашата организация.

Екип от експерти ще работи с вас на всяка стъпка от този процес, започвайки с цялостна оценка на заплахите, която идентифицира потенциални рискове и уязвимости. Ще прегледаме вашите текущи политики и процедури и ще разработим персонализирани стратегии, пригодени да отговарят на вашите специфични нужди.

Нашите цялостни консултантски услуги по сигурността ви позволяват да се чувствате по-уверени относно действията, които предприемате, за да защитите вашия офис, служители, операции, съоръжения и активи.

Качество

Осигуряване на одиторски и консултантски услуги по информационната сигурността, съответствието и взаимовръзката с различни регулаторни, правни и одитни изисквания с много високо качество на изпълнение.

Комуникация

Един от ключовите фактори за постигането на това е чрез ефективна комуникация и разрешаване на конфликти в екипите. Създаваме среда с липса на конфликти и залагаме на ефективно управление на проектите.

Опит

С над 20 годишен опит екипът ни от опитни професионалисти с отлични комуникационни умения, е в състояние да адаптира своя подход към всеки отделен проект и екип, с който работи.

Информация

Стремежът за предоставяне на адекватна, точна, коректна и ясна информация на клиента за състоянието на неговата изградена инфраструктура е ключов фактор в нашата работа.

Експертни съвети

Дълбоко разбиране на динамиката, включена в управлението на проекти, обективна преценка, при вземане на критични решения, свързани със сроковете за изпълнение на проекта, бюджетите и стандартите за качество са наш приоритет.

Гаранция

Официално споразумение за не разкриване на информацията (Non-disclosure agreement (NDA)) е ключов фактор за гарантиране на поверителността и сигурността при обработка на информация и документи от нашите клиенти.

Обратна връзка

Отчитане на обратна връзка от клиента и предприемане на навременни действия в съответствие със заложените бизнес изискванията.

Професионализъм

Липса на конфликтна среда - нашите консултанти са професионалисти, с отлични комуникативни умения, обективна преценка и гъвкавост в управлението на проекта и екипа от страна на клиента.

Стандарт

Процесът на преглед за съответствие включва гарантиране, че всички приложими изисквания, стандарти, правни и договорни задължения са изпълнени. Този процес защитава компаниите от правни и финансови рискове, като същевременно запазва доверието с нейните партньори.

Имате ли нужда от персонализирана оферта за одит, консултация или информационна сигурност в рамките разумен срок? Свържете се с нас