ISO 31000:2018 обучение

ISO 31000:2018 – управление на риска – обучение

Ако управлявате риска си, тогава управлявате успеха си. Разберете как ежедневната защита на вашия бизнес може да Ви носи бъдещи ползи.В наши дни организациите са изправени пред несигурност при постигането на своите бизнес цели. С правилни и добри решения можете да осигурите сигурност и да защитите вашата организация. Добрите практики на стандарта за управление на риска ISO 31000, могат да са ви много полезни.

Като доказана методология, управлението на риска осигурява систематична управленска рамка и процес за подобрение на областите, където резултатите могат да бъдат контролирани, като същевременно минимизира въздействието, там където резултатът не може да бъде предвиден. Обучителния курс на ИСКС ще ви позволи да разберете управлението на риска, да научите за ISO 31000 и да получите основата, от която се нуждаете, за да започнете да управлявате ефективно рисковете на вашата организация.

Ползи от курса по ISO 3100:2018?

Този курс ще ви помогне:

  • Разберете принципите, рамката и процеса, описани в ISO 31000:2018
  • Чрез управление на рисковете, вземане на решения, поставяне и постигане на цели и подобряване на ефективността, Вие ще допринесете за постигането на дългосрочните бизнес цели на компанията
  • Помогнете на вашата организация при определянето на стратегия, постигането на целите и вземането на информирани решения
  • Разберете съществената роля на управление и лидерство за управлението на риска на всички нива

Кой трябва да присъства?

Всеки, който участва в планирането, прилагането, поддържането или надзора на рамка за управление на риска по ISO 31000.

Какво ще научите?

Ще имате знания за:

  1. Основните предизвикателства и нужди при управление на риска
  2. Ще сте наясно с ключови термини и определения на ISO 31000:2018
  3. Ще разберете важността и ползите от ISO 31000:2018 за вашата организация
  4. Ще можете да определите принципите, рамката и процеса за управление на рисковете, свързани с вашата организация

Стандартът 31000:2018 е рамка, която ви помага да изследвате, контролирате и непрекъснато подобрявате Система за управление на риска на организацията.

За участие, допълнителна информация и уточняване на цената моля свържете се с нас, за да Ви изпратим персонализирано предложение!