Тестване за уязвимости и неправилни конфигурации

Тестване за уязвимости и неправилни конфигурации


Оценката и тестването на сигурността са критични компоненти на всяка програма за информационна сигурност. Организациите трябва точно да оценят сигурността си в реалния свят, да се съсредоточат върху най-критичните компоненти и да направят необходимите промени за подобряване.

ТЕСТВАНЕ ЗА УЯЗВИМОСТИ (Vulnerability testing / Vulnerability assessment / Vulnerability scans)

Сканирането за уязвимости или тестването за уязвимости сканира мрежа или система за списък с предварително дефинирани уязвимости, като неправилна конфигурация на системата, остарял софтуер или липса на кръпки или корекции (Patch). Основната цел на теста и оценката е да предостави информация, която да помогне при управлението на свързаните с това рискове разработване, производство, експлоатация и поддържане на системи и способности.

Управлението на уязвимостите обикновено включва дейности като идентифициране на системата уязвимости, препоръчване на потенциално отстраняване и внедряване на системни корекции за разрешаване на проблем със сигурността, актуализиране на системна услуга или добавяне на функции към система или приложение.

Акцент върху ефективното тестване за уязвимости и внедряването на системни корекции или компенсиращи контроли трябва да бъде в основата на всяка програма за управление на уязвимости.

Ако се стремите да определите нивото на сигурността на вашата организация, експертът по сигурността в крайна сметка ще се обърне към оценка на уязвимостите, за да помогне за идентифицирането на конкретни области на слабост, които трябват да бъдат коригирани.

За да започне процеса на оценка на уязвимостите и неправилните конфигурации, оценителят трябва да има добро разбиране за бизнеса, неговата мисия и системата или приложението, които ще бъдат оценявани.

В момента има много различни видове инструменти, които са на разположение и отговарят на голямо разнообразие от нужди за оценка на уязвимостта. Някои инструменти изследват системата от гледна точка на мрежата, опитвайки се да определят дали системата може да бъде компрометирана от отдалечен нападател, използващ наличните услуги на определена хост система. Тези инструменти тестват за отворени портове, използването на несигурни протоколи, известни уязвимости в общи услуги и известни експлоатации на операционната система.

След като сканирането за уязвимости приключи, наш консултант по сигурността трябва да провери резултатите за точност.

Защо да ни се доверите и с какво ISCS е по различна от останалите компании на пазара?

Ние решаваме фундаментални проблеми свързани с вашата информационна сигурност базирайки уникалното знание, което притежаваме в компанията. Предоставянето на услугата за сканиране за уязвимости е само началото на Вашето пътешествие към по-доброто управление на информационната сигурност. Киберсигурността не е един единичен спринт, които може да се реши с едно единствено действие, а напротив трябва регулярно и ефективно да се прилагат основните принципи за информационна сигурност. Ние притежаваме нужният многогодишен опит, както необходимите сертификати за предоставянето на една качествена, ефективна и надеждна услуга.

Ако имате нужда от повече информация ни пишете във формата за контакт..