GDPR тест

Проверете Вашата готовност онлайн сега

Съвместимото с изискванията на Общия Регламент за защита на личните данни обработване на информация дава нова посока на бизнеса. Ще подобрите репутацията си, ще увеличите доверието на клиентите и служителите си като се уверите, че личната информация, която обработвате е точна, подходяща и защитена, ще спестите време и пари!

Готова ли е Вашата организация да отговори на повишените изисквания по отношение на сигурността на личните данни заложена в GDPR? След като попълните нашият въпросник от 46 въпроса, ще получите подробна информация в каква степен отговаряте на изискванията на GDPR.

Използвайте нашите контролни списъци, за да оцените спазването на Общия регламент за защита на личните данни и разберете какво трябва да направите, за да сте сигурни, че спазвате всички изисквания на GDPR. След като завършите теста, ще бъде създаден доклад, в който ще се посочат практическите действия, които можете да предприемете, както и допълнителни насоки, които ще Ви помогнат да подобрите спазването на защитата на личните данни. Този доклад ще Ви бъде изпратен на електронната поща, която сте посочили във формата след края на теста.

Този инструмент за самооценка е създаден в помощ на бизнеса. Той е от голяма полза за организации от частния и публичния сектор.

ЗАПОЧНИ ТЕСТА