Почасово наемане на експерт по информационна сигурност

Почасово наемане на експерт по информационна сигурност (Security officer as a service)


Какво представлява нашата услуга за почасово наемане на експерт по информационна сигурност?

Случвало ли ви се е да имате проект, за които да трябва да вземате съществени и важни решения свързани с информационната сигурност в компанията, а реално да ви липсва такава експертиза и да нямате точният човек, когато ви е необходимо?

Много организации откриват, че отговорностите на експерта по информационна сигурност са предизвикателство за изпълнение, като се има предвид обхватът на знанията, изисквани за обработката на данни и операциите по сигурността на данните, както и необходимото познаване на правни, регулаторни и законови аспекти.

ИС Консулт Сървис ЕООД може да ви предложи точно такъв експерт по информационна сигурност, когато ви е необходимо, без да се налага да търсите и наемате специално такава служител при вас и да заплащате месечни заплати за нещо, което не ви е основната част на бизнеса.

Служител по сигурността на информацията като услуга осигурява управление на сигурността на информацията с подходящ набор от експертен опит и технически ресурси от управлението на ИТ. Той предоставя насоки за сигурността на висшето ръководство и управлява програмата за информационна сигурност на организацията.

 • Осигурете на вашата организация рентабилен начин за поддържане на системи за информационна сигурност и управление на риска;
 • Предложете разширение на възможностите за информационна сигурност на вашата организация;
 • Осигурете постоянно присъствие за сигурност и гарантирайте, че рисковете и инцидентите са намалени, преди да могат да причинят неприемливи бизнес загуби.

Служител по сигурността на информацията може да помогне на една организация да идентифицира текущата зрялост на информационната сигурност, ландшафта на заплахите, какво трябва да бъде защитено и необходимото ниво на защита, както и регулаторните изисквания, на които трябва да отговаря. Той ще изготви стратегия за информационна сигурност, която гарантира, че основите са внедрени и поддържани, рисковете са намалени и зрелостта на информационната сигурност ще бъде повишена.

Ние можем да Ви предложим решение на проблема чрез с почасово или дори дневно наемане на експерт от нашата компания. Той ще ви съветва за най-правилните решения свързани с информационната сигурност. Доверете се на нашият опит и експертиза доказана през последните 15+ години само и изключително в областта на информационната сигурност. Нашите специалисти ще ви помогнат да се справите със задълженията по осигуряване на вашата информационна сигурност, като същевременно останете фокусирани върху основните си бизнес дейности:

 1. Управление на риска и всичките аспекти свързващи информационната сигурност.
 2. Управление на съответствието с най-различни и много образни закони, регламенти, директиви и стандарти.
 3. Цялостно управление на информационната сигурност във всичките и аспекти.
 4. Отговаряне на специфични въпроси и коментари от ваши клиенти касаещи информационната сигурност.
 5. Управление на одити свързани с информационната сигурност.
 6. Управление на информационната сигурност в най-различни проекти, трансформации и внедряване на нови продукти и откриването на нови бизнес линии.
 7. Разписване на най-различни въпросници, искане за предложение (Requests for proposals - RFP), заявка за информация (request for information - RFI) и т.н.
 8. Политика за информационна сигурност на компанията (Company Information Security Policies)
 9. Организация на информационната сигурност (Organization of Information Security)
 10. Сигурност на човешките ресурси (Human Resource Security)
 11. Управление на активи (Asset Management)
 12. Контрол на достъпа (Access Control)
 13. Криптография (Cryptography)
 14. Физическа сигурност (Physical and environmental security)
 15. Операция "Сигурност" (Operation Security)
 16. Комуникационна и мрежова сигурност (Telecommunication security)
 17. Придобиване, развитие и поддръжка на системата (System acquisition, development and maintenance)
 18. Връзки между доставчиците (Supplier relationships)
 19. Управление на инциденти по сигурността на информацията (Information security incident management)
 20. Аспекти на информационната сигурност при управлението на непрекъснатостта на бизнеса (Information security aspects of business continuity management)
 21. Съответствие (Compliance)

Какъв е нашият подход за почасово наемане на експерт по информационна сигурност (Security officer as a service)

След кратко събеседване с Вас определяме рамката, часовите диапазони и времето за което искате да наемете наш експерт по информационна сигурност. След като установим вашите нужди, съгласуваме типа ангажимент и начините на комуникация:

 1. Срещи на живо в офиса или виртуални?
 2. Начин на комуникация имейли, срещи, чат канали и т.н.
 3. Работа с Ваши директни клиенти или само с вас?

За целта ни пишете във формата за контакт.

Сведете риска на Вашата информационна сигурност до приемливото за Вас ниво и се доверете на нашият дългогодишен опит в предоставянето на консултантски услуги по информационна сигурност.