Одит по ISO 31000:2018

Одит по ISO 31000:2018 Управление на риска

ISO 31000 Управление на риска – Принципи и насоки е стандарт за управление на риска, предназначен да помогне на големи и малки публични и частни организации да управляват ефективно рисковете, свързани с техните операции.Ефективните стратегии за управление на риска могат да бъдат приложени към рискове с потенциално положително и отрицателно въздействие върху вашия бизнес.

Чрез разбиране на възможностите и предизвикателствата, представени от рисковете, можете да подобрите крайния резултат и да избегнете отрицателното финансово и правно въздействие върху вашия бизнес. Одитът и обучението за управление на риска по ISO 31000 от ИСКС оценява степента на изпълнение спрямо тези принципи и насоки.

ИС Консулт Сървис уверено следва световните добри практики и тенденции за ефективно управление на риска във всички сектори и индустрии. Екипът ни включва експерти във всички области и сме си спечелили репутация за цялостни и прозрачни одити за управление на риска.

По време на одит по ISO 31000:2018 нашите висококвалифицирани специалисти внимателно анализират всички аспекти на вашата организация, включително вашите цели, оперативна структура, процеси, продукти/услуги, активи и проекти. Ние прилагаме принципите и насоките за управление на риска на ISO 31000, за да ви позволим да:

  • Идентифицирате, оценявате и реагирате на възможности и заплахи
  • Подобрите своята оперативна ефективност чрез проактивно управление на риска
  • Подобрите предотвратяването на загуби
  • Приложете по-добро разбиране на разпоредбите за здраве, безопасност и опазване на околната среда
  • Подобрите устойчивостта на вашата компания, когато сте изправени пред предизвикателства от всякакъв вид

ИС Консулт Сървис провежда одити на ISO 31000 за управление на риска на всеки етап от жизнения цикъл на компанията. Подобрете своята оперативна ефективност, увеличете доверието на вашите заинтересовани страни и смекчете финансовите и правните си рискове с одит по ISO 31000.

Свържете се с нас, за да научите повече за стандарта и процеса на проверка чрез формата ни за контакти.