ISO 27701 обучение

Обучение и семинари за допълнителна информираност и подкрепаУправлението на риска за поверителността е вечен процес и се нуждаете от колективни усилия, за да го поддържате. Специалистите по сигурността на ИС Консулт Сървис не само ръководят асоциациите в плана, подреждането, поддръжката и мониторинга на PIMS, но също така предоставят най-добрите учебни модули за персонала. Програмите за обучение и осведоменост са жизненоважни аспекти за правилното внедряване на системата за поверителност, като осигуряват адекватни знания и прозрения за нашата клиентска база.

Как ИС Консулт Сървис може да помогне?

Предоставяме възможности за одитиране, обучение и консултантски услуги (консултации и услуги за внедряване на ISO 27701) за интегрирането на ISO 27701:2019 с ISO 27001:2022.

С дългогодишен световен опит в защитата на поверителността, ние можем да ви помогнем по пътя към сертифициране с одит по ISO/IEC 27701. Вашият одит може вече да включва оценка на пропуските и сравнителен анализ. Ние ще определим вашето ниво на компетентност в областта на информационната сигурност и ще предоставим съвети как да постигнете непрекъснато подобрение.

Започнете днес като свържете с нас чрез контактната форма!