Сертифициране по ISO 27701


Цялостна подготовка за сертифициране по ISO 27701

Увеличете доверието на клиентите

Стандартът ISO 27701 дава приоритет на защитата на данните и поверителността, като повишава доверието на клиентите с ефективно управление на личната информация.

Поддържайте съответствие с нормативните изисквания

Наличието на ефективна система за управление на поверителността на информацията означава лесно спазване на други регулаторни стандарти и местни закони за поверителност.

Спечелете доверието на заинтересованите страни

Поддържането на висок стандарт в управлението на рисковете за поверителността и по-добрата прозрачност в управлението на данните гарантира доверие сред заинтересованите страни.

Минимизиране на рисковете/нарушенията

Строгото и стриктно прилагане на контролите по ISO 27701 в съответствие с изискванията на стандарта ISO 27701 помага за смекчаване на рисковете и избягване на потенциални нарушения.

Подобрява позата за поверителност

Една добре разработена и стабилизирана система за управление на поверителността на информацията (PIMS) може да подобри цялостната ви позиция на бизнес сигурност.

Здрава интегрирана система

Интегрирана система, която отговаря на ISO 27001 и ISO 27701, може да включва променящи се изисквания за поверителност и очаквания за сигурност.

Конкурентно предимство

Наличието на вашите контроли за сигурност на поверителността в съответствие със златния стандарт обещава на организациите самостоятелна позиция и конкурентно предимство.

Улеснява бизнес споразуменията

Когато работи в съответствие с глобалния стандарт за поверителност на данните, той помага на бизнеса да се обедини и да работи чрез ефективни взаимни споразумения.

Демонстрирайте защита от следващо ниво

Съответствието със сертификата ISO 27701 означава, че вашата организация се придържа към цялостния стандарт за поверителност, сигурност и защита на данните.

Свържете се с нас, за да научите повече чрез формата ни за контакти.