Тестване на приложение - Application Penetration test

Тестване на приложение. (Application Penetration test – Pen test)


При разработването на софтуер малка грешка в кодирането може да доведе до критична уязвимост, която в крайна сметка да компрометира сигурността на цяла система или мрежа. Много пъти обаче уязвимостта на сигурността не е причинена от една единствена грешка, а по-скоро от поредица от грешки, които възникват по време на цикъла на разработка: Въвежда се грешка в кодирането, остава неоткрита по време на фазите на тестване и наличните защитни механизми не спират успешна атака.

Сигурността трябва да бъде приоритет във всички фази на разработката на софтуер. Усилията трябва да са насочени към предотвратяване на уязвимостите на софтуера – откриването им преди пускане, разбира се, но също така и ограничаването на практическото им въздействие, например чрез намаляване възможността за атака на продукта. Повечето уязвимости в сигурността са причинени от една от следните четири причини:

  • Лоши модели на програмиране, като липсващи проверки на повлияни от потребителя данни, които могат да причинят, уязвимости при SQL инжекции;
  • Неправилно конфигуриране на инфраструктури за сигурност, например твърде допустим контрол на достъпа или слаби криптографски конфигурации;
  • Функционални грешки в инфраструктурите за сигурност, например инфраструктури за прилагане на контрол на достъпа, които по своята същност не ограничават достъпа до системата;
  • Логически пропуски във внедрените процеси, например водещи до приложение, което позволява на клиентите да поръчват стоки, без да плащат.

По-голямата част от успешните атаки срещу ИТ приложения не атакуват основни компоненти за сигурност като криптографски алгоритми. Нападателите много по-често използват лошо програмиране, проблеми с интерфейса, неконтролирани взаимовръзки или неправилни конфигурации. От гледна точка на високо ниво, техниките за тестване на (сигурност) често се класифицират, както следва:

  • Динамично тестване - Традиционно тестването се разбира като динамично тестване, т.е. тестваната система се оценява докато е в процес на работа и нейното поведение се наблюдава. С други думи се тества системата по време на нейната работа.
  • Статично тестване - За разлика от динамичното, техниките за статично тестване анализират система, без да се изпълнява системата, която се тества. С други думи системата се тества, когато се намира в състояние на „покой“.

Целта на тестването на сигурността на приложението е да се оценят контролите в приложението и потока на информационните процеси. Темите, които трябва да бъдат оценени, могат да включват използването на криптиране от приложението за защита на поверителността, наличността и целостта на информацията (Cryptography, Confidentiality, Integrity, Availability) , удостоверяването на потребителите, целостта на сесията на интернет потребителя с хост приложението и управлението на текущото състояние на обработка между части на приложението.

Тестването на приложението ще оцени потока от информация през приложението и неговата податливост на прихващане или промяна. Също така ще се тества как приложението обработва входните данни и ще се определи дали потребителското въвеждане може да навреди или да срине приложението. И накрая, тестването на приложението ще тества за широк набор от често срещани (както и някои необичайни) сценарии на атака, за да се прецени нивото на устойчивост на приложението към атаки с различни нива на сложност.

Целта на тестването за отказ на услуга (Denial of Service (DoS)) е да се оцени податливостта на системата към атаки, които ще я направят неработеща или неспособна да предостави необходимите услуги на организацията или външни потребители. Решенията относно степента на DoS тестване, което да бъде включено в упражнение за тестване за проникване, ще зависят от относителната важност на текущата, непрекъсната наличност на информационните системи и свързаните дейности по обработка. Когато решавате да извършите DoS тестване, трябва да се уверите, че тези тестове не се извършват на живи производствени системи, освен ако това не е конкретна цел на теста и всички собственици на системи и процеси са информирани и одобряват този курс на действие. Потенциалът за смущения в системата извън обикновен срив е много висок при DoS тестване, което евентуално води до удължено време на престой, ядосани клиенти или загуба на приходи. В допълнение, експерта по сигурността трябва да се увери, че всички знаят, че се извършва DoS тест, така че никой (включително собствениците на системата или потребителите) да не бъде хванат неподготвен.

Общоприето е, че коригирането на грешки и уязвимости в сигурността в края на разработката на софтуера обикновено е по-скъпо в сравнение с отстраняването им възможно най-рано. Следователно техниките за тестване на сигурността трябва да се прилагат възможно най-рано в жизнения цикъл на разработка на защитен софтуер, а не като последваща мисъл.

Защо да ни се доверите и с какво ISCS е по различна от останалите компании на пазара?

В свят в който киберзаплахите продължават да се развиват и усъвършенстват, организациите имат остра нужда от решения, които могат ефективно да защитят техните цифрови активи.

Ние решаваме фундаментални проблеми свързани с вашата информационна сигурност базирайки се на уникалното знание, което притежаваме в компанията. Чрез услугата тест на приложение (Application Penetration test – Pen test) ние предоставяме персонализирано решение, което надхвърля конвенционалните мерки и гарантира, че вашите системи са подсилени срещу кибер заплахи.

Киберсигурността изисква ежедневни усилия и ресурси. Решенията, които услугата Тестване на приложение (Application Penetration test – Pen test) предлага, позволяват на организациите проактивно да идентифицират и смекчат потенциални пропуски в сигурността, преди да могат да бъдат използвани от злонамерени участници.

Възползвайте се от нашата експертиза и разберете, какви са вашите уязвимости в приложенията, дали и колко лесно могат тези пропуски да бъдат експлоатирани.

Ако имате нужда от допълнителна информация свържете се с нас чрез формата за контакт..

Сведете риска на Вашата информационна сигурност до приемливото за Вас ниво и се доверете на нашият дългогодишен опит в предоставянето на консултантски услуги по информационна сигурност.