обучение

Обучение на тема GDPR

Съгласно GDPR персоналът с достъп до лични данни трябва да е преминал подходящо обучение за защита на данните, въпреки че не се споменават конкретни изисквания. Курсът за съответствие с GDPR дава възможност на администраторите на данни във вашата организация и друг ключов персонал, споделящ отговорността за защита на личните данни, да разберат ключовите концепции и принципи на разпоредбите за защита на данните съгласно GDPR, както и съществена информация и отговорности при обработката на личните данни на вашите служители и клиенти. Обучението по GDPR насочва вашите служители към изпълнението на правилни процедури за съответствие.

Ако работите с лична информация като част от работата си, тогава защитата на данните трябва да бъде неразделна част от ежедневните ви дейности. Този курс обяснява какви са вашите отговорности съгласно закона за защита на данните, така че да разберете как да събирате данни законно, да получавате съгласие, когато е необходимо, да обработвате данни в съответствие със закона и да гарантирате сигурността на данните.

За кого е подходящ курсът по GDPR?

Всички фирми са длъжни да спазват закона за защита на данните. Ако боравите с какъвто и да е вид лична информация като част от вашата работа, независимо дали става дума за клиенти, членове на обществеността или служители, тогава имате отговорност да пазите тези лични данни в безопасност и сигурност и да ги обработвате в съответствие с GDPR.

Tози курс по защита на данните е подходящ за служители на всички нива и не са необходими предварителни познания. Подходящ е както за администратори, така и за обработващи данни.

Курсът е подходящ за всички видове бизнес, включително благотворителни организации, професионалисти, еднолични търговци и членски организации и др.

Водещи принципи за обучение по GDPR

Висококачествени материали

GDPR курсът се провежда с висококачествени материали за обучение - презентации, визуални материали, примерни модели, полезни извадки от законодателството и др.

Европейско качество

Качеството на курса GDPR е на европейско ниво - материалите се осигуряват от специалисти с дългогодишен опит в публичния и частния сектор, занимаващи се с по европейско право и информационна сигурност.

Интуитивен подход

Курсът по GDPR използва подход, ориентиран към конкретни резултати – решават се практически задачи, казуси, ролеви игри, провеждат се дискусии и се споделят добри практики.

Модули на обучение

Курсът може да включва и обучението на упълномощен служител за защитата на личните данни (Data Privacy officer –DPO) за (GDPR) включва - Модул Правни аспекти на GDPR, Модулни технически аспекти на GDPR, Модул организационни аспекти на GDPR.

Ползи от обучението по GDPR

 • Защитете репутацията на организацията
 • Минимизиране на инцидентите със сигурността
 • Изградете доверие на клиентите
 • Задържайте съществуващи клиенти и привличайте нови
 • Улесняване на достъпа до данни
 • Осигурете по-строго прилагане на правилата
 • Активирайте точното съхранение на клиентските данни
 • Активирайте адекватен контрол на достъпа

На тези, които са преминали обучението, се издава сертификат

Продължителност на обучението: 2 дни по 8 часа на ден. Обучението е предназначено за

 • Мениджъри
 • Служители за защита на личните данни
 • Специалисти по информационни технологии
 • Служители по сигурността на информацията
 • Всеки, който има достъп и борави с лични данни на физически лица

За участие, допълнителна информация и уточняване на цената моля свържете се с нас, за да Ви изпратим персонализирано предложение! За контакти